Vereniging voor Hereditair Angio en Quincke's Oedeem

Deze website heeft als doel u als patiënt behulpzaam te zijn in uw zoektocht naar een diagnose voor Uw klachten. Ook moet het een handreiking zijn voor de arts/specialist. Mogelijk heeft u al een lange weg achter de rug waarin nog geen diagnose is gesteld. Misschien heeft u nog niet de juiste medicatie gevonden. Vaak zult u ook op internet hebben gezocht. Uit onderzoek blijkt dan men voor HAE gemiddeld 12 jaar aan het zoeken is naar de juiste diagnose. QE-patiënten maken vaak ook lange, medische zwerftochten.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat u in het consult met de arts/specialist naar deze website verwijst ter verdere informatie.

SOS kaart mee op vakantie

In diverse talen informatie over de aandoening

SOS Hae >>

 

SOS QE >>


Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en contactdag

Plaats: Sanquin Amsterdam Plesmanlaan 125, 1066CX Amsterdam
Aanvang: 11.00 uur (zaal open 10.30 uur)
Inhoud:

- Agenda
- Notulen algemene leden vergadering / contactdag 2015
- Jaarverslag 2015
- Financieel jaarverslag 2015
- Financieel overzicht 2015
- Begroting 2016 en 2017

Belangrijk

Door vertraging in de verzending van de uitnodigingen voor de Algemene Leden Vergadering en Landelijke Contactdag van zaterdag 8 oktober 2016 is de aanmelding voor deelneming verlengd tot 30 september 2016 Voor mensen die zich nu al willen aanmelden is dat mogelijk bij Jan van Leeuwen Graag naam en met hoeveel personen u komt vermelden.

Telefoon: 0648382989
E-mail: info@hae-qe.nl


Patientenverenigingen

De patiëntenverenigingen over de wereld hebben zich georganiseerd, hier is informatie te vinden over de internationale HAE organisatie. Doel is om samen te werken bij onderzoek naar nieuwe medicijnen en informatie uit te wisselen over HAE.

U kunt contact opnemen met de vereniging met dit formulier


hae qe hereditair angio oedeem quincke's oedeem haeqe

- Hereditair Angio Oedeem en Quincke's Oedeem