Wie zijn wij?

De Vereniging voor het Hereditair Angio Oedeem en Quincke's Oedeem (HAE en QE) is een patiëntenvereniging en is opgericht voor mensen die direct of indirect met het HAE of QE te maken hebben.

De vereniging houdt zich bezig met:
  • bekendheid geven aan de aandoening d.m.v. een internetsite, brochures, medische paspoorten, folders en een nieuwsbrief,
  • ervaringen uitwisselen door lotgenotencontact,
  • minimaal jaarlijks een ledenvergadering met presentaties van specialisten en groepsgesprekken,
  • bevorderen van wetenschappelijk onderzoek,
  • volgen van de ontwikkelingen op medisch gebied.
     
Word nu lid van de vereniging

Adviesraad

Bij al deze activiteiten wordt de Vereniging voor het HAE en QE ondersteund door een Medische Adviesraad, waarin specialisten op het gebied van beide aandoeningen vertegenwoordigd zijn.


hae qe hereditair angio oedeem quincke's oedeem haeqe

- Hereditair Angio Oedeem en Quincke's Oedeem