Overerving van Hereditair angio-oedeem

Sommige erfelijke eigenschappen en aandoeningen ontstaan als een kind van één ouder een afwijkende gen krijgt, ook al krijgt hij/zij van de andere ouder wel een normaal gen. Deze manier van overerven heet autosomaal dominante overerving.

Kinderen van een vader of moeder met een autosomaal dominant erfelijke aandoening krijgen via de eicel (de moeder) of de zaadcel (de vader) van de aangedane ouder een van de twee, dus het normale gen of het afwijkende gen. Elke zoon of dochter heeft daarmee een kans van 50% om de erfelijke aandoening te erven.

Dominante overerving

Een voorbeeld van een autosomaal dominante aandoening is de ziekte van Huntington. Deze aandoening openbaart zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar. Op deze leeftijd kan iemand al kinderen hebben gekregen, die dan ook een kans van 50% hebben op de ziekte van Huntington.

Het kan gebeuren dat iemand een autosomaal dominante erfelijke ziekte heeft, terwijl beide ouders die ziekte zelf niet hebben. Dan er meestal sprake geweest van een nieuw ontstane verandering bij het kind zelf, een nieuwe mutatie.

Bron: http://www.erfelijkheid.nl/zena/angio.php

hae qe hereditair angio oedeem quincke's oedeem haeqe

- Hereditair Angio Oedeem en Quincke's Oedeem